Z pod mostu do paneláku

Zlepšování kvality života za socialismu

       Jan Koros

Po roce 1948 se kvalita života obyvatel Československa rapidně zvýšila v několika sektorech. Oproti prvorepublikové době je asi nejviditelnější posun v sociálních oblastech. Jelikož základ komunistického a dělnického hnutí je v boji za beztřídní systém, který by lidem umožnil dělat to co chtějí, nikoliv to na co mají, byl posun velmi viditelný. 

Díky masivním investicím do sociálních oblastí, kdy se vytvořil tzv. welfarestate (sociální stát), bylo poprvé vytvořeno zdravotní pojištění pro všechny obyvatele. Byť to dnes bereme jako samozřejmost, tak tato velmi moderní inovace v době první republiky, byla nepředstavitelná. Masivní výstavba bydlení a sídlišť, která umožnila každému člověku někde bydlet, není v současnosti naplňována v žádné evropské zemi! 

Díky sociálním jistotám a sociálním reformám jako byla třeba volná sobota, která do té doby neexistovala, umožnila lidem věnovat se činnostem, které chtěli. Od cestovního ruchu, který se teprve rozmáhal - až po volnočasové aktivity sportovní či kulturní. Velkým rozdílem mezi první republikou a obdobím socialismu bylo vnímání kultury. Zatímco v době první republiky, šlo spíše o kvalitu, v období socialismu, šlo v kultuře o to, aby se na ní mohl aktivně či pasivně podílet každý člověk a postupně se snažila zkvalitňovat. Příkladem mohou být plesy, koncerty či estrády, které se konaly nejen ve velkých městech, ale i v těch nejmenších vesnicích.

.

Kvalita života se zlepšila nejen sociálně, ale částečně i společensky. Kriminalita byla na tak nízké úrovni, že si lidé mohli prádlo sušit venku a nikdo ho neukradl. Počet trestních činů bylo oproti první republice spácháno několikanásobně méně. Zrušili se zastaralé feudální přežitky, které za první republiky stále fungovaly. Příkladem je zrušení zákona proti přirozenosti, který perzekuoval homosexuální menšinu. Zrušen byl tzv. přednosta domácnosti, kterým byl vždy muž, který měl absolutní právo jednat o dětech před úřady. Ženy se nejen mohly zapojit do pracovního procesu, ale jim vyšel státní zaměstnavatel vstříc s mateřskou dovolenou a směny se upravovaly dle potřeb rodičů.

První republika, uspěchaná doba, ve které vznikla řada filmových snímků, kde jsou zobrazeni jen příslušníci vyšší třídy. Po roce 1948 byly točeny filmy, oblíbené dodnes, kde jsou zobrazeni všichni, protože všichni obyvatelé tvořily stát, nejen elita. Asi tato teze nejvíce pozvedla kvalitu života obyvatel Československa. "Vždyť milé jest dosáhnout dobra i pro jednotlivce, krásnější však a ve větší míře božské dosíci ho pro národ a obce". To prohlásil Aristotelés ve své Etice Nikomachově. Právě tímto jeho citátem, lze také charakterizovat socialismus.

Vytvořte si webové stránky zdarma!