Více informací najdete tady:

Tuto webovou stránku pro vás připravila Komise mládeže ÚV KSČM. Velké poděkování patří všem soudruhům a soudružkám, kteří se podíleli na přípravě podkladů a shromažďování materiálů pro tuto stránku a napomohli tak k jejímu spuštění.


Kontakt

ÚV KSČM

Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1

tel: +420 222 897 111 (ústředna)

info@kscm.cz

Tiskové oddělení: 602 611 970, press@kscm.cz (Mediální úsek ÚV KSČM)


Komise mládeže ÚV KSČM

Předsedkyně Mgr. Petra Prokšanová

petra.proksanova@gmail.com 

mladikomuniste@kscm.cz 

Facebook předsedkyně Komise mládeže ÚV KSČM Vytvořte si webové stránky zdarma!